Od tego roku na studia II stopnia archeologii przyjmowani są kandydaci z dyplomem licencjata/inżyniera/magistra z dowolnej dziedziny nauki! Serdecznie zatem zapraszamy nie tylko archeologów, ale wszystkich, którzy kiedykolwiek interesowali się poznaniem przeszłości w praktyce.

Osoba, która nie jest absolwentem studiów I stopnia z archeologii, bądź jednej z dyscyplin należących do  dziedziny nauk humanistycznych (np. historia, historia sztuki, nauki o kulturze itd.) lub nauki o Ziemi i środowisku (np. geologia, geofizyka itp.), będzie musiała uzupełnić w toku studiów kilka różnic programowych. Ich ilość zależy od efektów uczenia się osiągniętych na ukończonych studiach, to znaczy od zrealizowanych przedmiotów. Różnice programowe są ustalane indywidualnie z każdym studentem. Każdy nie-archeolog ma bonus w postaci dodatkowych wykopalisk!

Więcej informacji: https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/category/ogloszenia-i-komunikaty/plany-zajec-archeologia/