ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w Warszawie 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora UKSW z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

WNIOSEK (dla doktorantów lat studiów II – IV Wydziału Nauk Historycznych UKSW)

ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 36/2018 Rektora UKSW z dnia 6 września 2018r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 2018

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW OD II DO IV ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH UKSW 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW OD II DO IV ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH UKSW 

Leave a Comment