Z przyjemnością informujemy, że nowym Prodziekanem do spraw studenckich na Wydziale Nauk Historycznych UKSW został dr Rafał Solecki, adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW. Dr Solecki funkcję sprawuje od 1 października 2020 r. i zastąpił na tym stanowisku dr hab. Annę Czyż, prof. UKSW.

Dr Solecki nie jest już kierownikiem kierunku Archeologia – stanowisko to obecnie sprawuje dr Paulina Komar.

 

Leave a Comment