Od 1 do 15 października można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Wnioski składane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu ZSUN/OSF. W UKSW proces składania wniosków dla studentów wspiera Centrum Wsparcia Studenta. Aby otrzymać dane do zarządzania kontem w systemie, prosimy zgłosić się do kierownika CWS p. Katarzyny Mikołajczyk, koordynatora procesu składania wniosków do Ministra Edukacji i Nauki (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl)

Jak wygląda proces składania wniosków?

Po otrzymaniu loginu i hasła, student może wypełnić wniosek, tj. dane osobowe, opis osiągnięć wraz z załącznikami. Wniosek można edytować do dnia 15 października 2023 r. Po zakończeniu edycji wniosku student informuje o tym koordynatora. Następnie wniosek jest sprawdzany i z podpisem Rektora przekazywany do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Centrum Wsparcia Studenta (cws@uksw.edu.pl)

Sprawdź jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać stypendium:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024