Nasz instytut ma w tym miesiącu dobrą passę. Najpierw stypendium START dla naszego doktoranta, Kamila Rabiegi, potem nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla prof. Urbańczyka, a teraz  Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla dr P. Komar.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są od 16 lat przez Ministra Edukacji i Nauki młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. W tegorocznej edycji wpłynęło 1897 wniosków, z których wyłoniono 217 stypendystów (w tym dla 52 doktorantów). Wśród laureatów były dwie osoby z UKSW.

23 czerwca 2021 35 laureatów, którzy uzyskali najwięcej punktów w swoich dziedzinach (około 100 punktów na 100) otrzymało decyzję o przyznaniu stypendium bezpośrednio z rąk ministra podczas uroczystości w gmachu MEiN. Dr Paulina Komar znalazła się w gronie tych osób.

Więcej informacji na temat stypendium i lista wszystkich laureatów na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-wreczyl-stypendia-wybitnym-mlodym-naukowcom?fbclid=IwAR3b9wrCL985DavvMwNa90RIw29ZbkntkiG2NiQeuF4dHwIh-TNNpqCGu5Q