dyzury

Dr P. Komar odwołuje swoje dyżury stacjonarne w grudniu i zaprasza na dyżury on-line w środy g. 10-11: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e4f309df5c742eea8cdb8bb36707367%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0ae446a-5a10-4de2-9379-cdd2e1581362&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Leave a Comment