Jest to wspólny projekt pod kierownictwem dr hab. Fabiana Welca z IA UKSW oraz dr Mirosława Marcinkowskiego z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Jego celem jest poznanie wyglądu i dziejów zamku krzyżackiego w Elblągu, a także jego cyfrowa rekonstrukcja.

Zamek w Elblągu powstał w 1237 roku, a w latach 1251–1309 był najważniejszym zamkiem w całych Prusach. Pełnił funkcję siedziby mistrza krajowego pruskiego oraz krajowej kapituły generalnej zakonu krzyżackiego. Budowla była pierwowzorem dla niemal wszystkich zamków konwentualnych w Prusach, w tym też dla Malborka. W świecie archeologów i historyków panuje zgodność co do tego, że zamek elbląski jest brakującym ogniwem w historii rozwoju zamków konwentualnych w Prusach, ale dotychczasowa wiedza o nim jest bardzo mała. Jej uzupełnienie to jeden z głównych celów projektu.

Badania zamku w Elblągu odbywają się w kilku etapach: nieinwazyjne badania geofizyczne za pomocą georadaru, następnie wiercenia, a na końcu wykopaliska. Dzięki prospekcji geofizycznej możliwe jest poznanie zarysu całej budowli, a tradycyjne prace wykopaliskowe umożliwiają weryfikację danych uzyskanych w badaniach nieinwazyjnych. Ponadto, odsłonięcie i wyeksponowanie ciekawych fragmentów budowli, takich jak odkryta w trakcie prac wykopaliskowych baszta przedzamcza, pozwoli na utworzenie na tym terenie parku archeologicznego. Planowane jest również stworzenie wirtualnej rekonstrukcji całego kompleksu, który można będzie zwiedzać z wykorzystaniem cyfrowej aplikacji. Działania te mają na celu promocją dziedzictwa kulturowego regionu i miasta.

Leave a Comment