W tym roku odbył się pierwszy nabór do Szkoły doktorskiej UKSW w ramach dyscypliny archeologia. Pierwszą doktorantką w IA w ramach Szkoły Doktorskiej będzie mgr Paula Androić Gračanin, która będzie pracować nad rozprawą doktorską pt. „Model of the prehistoric and historic settlement pattern development on the Island of Rab (Northeast Adriatic, Croatia) based on geoarchaeological and environmental data” pod kierownictwem prof. UKSW dr hab. Fabiana Welca.

Paula Androić Gračanin w 2013 ukończyła studia z zakresu archeologii i polonistyki na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Brała udział w licznych projektach archeologicznych, o charakterze międzynarodowym i krajowym. Zajmuje się przede wszystkim archeologią wschodniego Adriatyku, archeologią krajobrazu i niedestrukcyjnymi metodami prospekcji archeologicznej. W pracy doktorskiej planuje zbadać model zmian sieci osadniczej na wyspie Rab (od paleolitu do średniowiecza) w świetle danych geoarcheologicznych i paleoklimatycznych, a przede wszystkim odkreślić relacje zmian sieci osadniczej w kontekście przemian środowiskowych i zmian klimatu.

 

Leave a Comment