„Było to miejsce wykorzystywane przez kilka, jeśli nie kilkanaście różnych ludów w różnych okresach dziejów” – stwierdza w rozmowie z „Przekrojem” dr Joanna Wawrzeniuk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mowa m.in. o mylnie określanych jako prasłowiańskie ludach kultury łużyckiej (pierwsze ślady w postaci ceramiki pochodzą z mniej więcej XII–X w. p.n.e., jednak większość wywodzi się z okresu halsztackiego, czyli z IX–V w. p.n.e.), a także o Celtach, którzy pojawili się w rejonie Ślęży około IV w. p.n.e. i żyli tam przez bez mała 200 lat.

Więcej o Ślęży można przeczytać tu:

https://przekroj.pl/spoleczenstwo/gora-tajemnic-marcin-kozlowski