Dr Radosław Gawroński jest od niedawna doktorem habilitowanym! Dnia 6 listopada 2020 Rada Dyscypliny Archeologia Wydziału Historycznego UJ zatwierdziła nadanie mu tytułu naukowego doktora habilitowanego, dzięki rozprawie pt. „Roman horsemen against Germanic tribes. The Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC – AD 256”, wydanej w serii Archaeologica Hereditas tom 12 w 2018 roku.

Link do publikacji:
Roman horsemen against Germanic tribes. The Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC – AD 256