Zapraszamy na dzień Adaptacyjny dla Studentów z Niepełnosprawnością

19 października 2022 r. (środa), w godzinach 11:30-13:30

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Schumana