Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2022/23 już ruszyła! Studenci Archeologii i Zarządzania dziedzictwem kulturowym mają możliwość wyjechać do jednej ze współpracujących z nami uczelni.
 
Czekają na was uniwersytety w – Halle-Wittenberdze (Niemcy), Zadarze (Chorwacja), Tarragonie (Hiszpania), Pilźnie i Brnie (Czechy), Iasi i Alba Iulia (Rumunia) i Genui (Włochy). Pytania można kierować do koordynator programu Erasmus+ dr Katarzyny Zeman-Wiśniewskiej k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl
 
I ETAP – rekrutacja w systemie USOS do 16 października 2022 do godziny 23.55.
II ETAP – 19-21 października 2022 – Egzaminy językowe w SJO
Terminarz na stronie SJO