Muzeum Miasta Szybenik opublikowało film o działaniach naszego Instytutu w Chorwacji: https://www.facebook.com/muzejsibenik/videos/552056069334047 Film jest w języku chorwackim, ale wypowiedzi naszych pracowników są po angielskiu.

Badania w Chorwacji prowadzone są w w ramach grantu NCN pt. „Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych”, którego kierownikiem jest prof. F. Welc, a uczestnikiem nasz doktorant, Kamil Rabiega. Współpracują oni z dr Aną Konestrą z Instytutu Archeologii w Zagrzebiu.

Więcej o grancie można przeczytać na stronie:

https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/upadek-kryzys-czy-transformacja-korelacja-przemian-poznoantycznego-osadnictwa-ze-zmianami-srodowiska-i-klimatu-w-rejonie-polnocno-wschodniego-adriatyku-na-podstawie-wynikow-badan-geoarcheo/