Plan-zajęć-Archeologia-2021-22-sem-zimowy

Aktualizacja 20.10.2021!!!

Zmiana terminu seminarum dr hab. R. Gawrońskiego – zajęcia odbywają się w piątki, g. 16.45 w sali 324!!!

 

UWAGA!!! Zajęcia „Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki” przeniesione na godzinę 18:30-20:00 we wtorki, on-line.

UWAGA!!! Zmiana sali poniedziałkowych zajęć z Technologii informacyjnej dla I roku archeo z mgr K. Rabiegą. Nowa sala to: 1242, budynek 12.

UWAGA!!! Zmiana sali piątkowych zajęć dla I roku archeo z dr J. Wawrzeniuk (w godz. 13.15-14.45) z 422 na 102!

UWAGA!!! Zmiana sali Translatorium!

UWAGA!!! – Osoby, które zapisały się na ćwiczenia z Historii Sztuki Średniowiecznej (dr R. Rupiewicz) ze względu na przekroczenie limitów proszone są o przerejestrowanie się na wykład z tego tematu prowadzony na ODKiŚ w poniedziałek, g. 16.45 lub inne zajęcia obieralne.

UWAGA!!! EDIT!!!!
Zajęcia z mgr Michałem Szubskim rozpoczną się w drugiej połowie października (najprawdopodobniej od 13.10). Zajęcia, które wypadły z planu zostaną odrobione po uzgodnieniu dogodnego dla wszystkich terminu.
 
ZAJĘCIA Z mgr Kamilem Rabiegą ODBĘDĄ SIĘ NORMALNIE – OD 4 PAŹDZIERNIKA!!!
Zmiana terminu zajęć ze statystyki dla III roku – z poniedziałku na piątek!