Nasz Instytut znowu odniósł sukces w grze o grant Narodowego Centrum Nauki. Projekt dr hab. Fabiana Welca, prof. UKSW, pt. Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych, zdobył 741 480 zł w ramach konkursu Opus 19.

Głównym celem projektu jest rekonstrukcja interakcji między środowiskiem naturalnym a przemianami osadniczo – społecznymi w ramach złożonego i różnorodnego zestawu procesów, które wpływały na świat rzymski od III do VII wieku. Aby go osiągnąć zostaną zgromadzone różnorodne dane i wskaźniki paleośrodowiskowe pozwalające na rekonstrukcję zmian środowiska i klimatu w północnowschodnim regionie Adriatyku (rzymska północna Dalmacja i Histria). Scenariusz ten zostanie zestawiony z modelem transformacji sieci osadniczej w omawianym regionie (model bazujący na bazie GIS).

Więcej o projekcie można przeczytać tu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/478202-pl.pdf

Leave a Comment