Kandydat na studia II stopnia zarządzania dziedzictwem kulturowym powinien być absolwentem studiów I stopnia zarządzania dziedzictwem kulturowym lub jednego z kierunków pokrewnych: archeologia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska.

W związku z tym kandydaci nie będący absolwentami I st. zarządzania dziedzictwem kulturowym lub kierunków pokrewnych są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych (180 godzin) uzupełniających specjalistyczną wiedzę z zakresu terminologii i metodyki z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Do zaliczenia są następujące przedmioty:

1). Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym (wykład 30 godz.)

2). Zarys historii sztuki (wykład 60 godz.)

3). 3 przedmioty uzupełniające zależne od wcześniejszego profilu studiów, do ustalenia z opiekunem roku/kierownikiem kierunku (90 godzin)

W/w przedmioty można zaliczyć na I lub II roku 2 stopnia.

Leave a Comment