Przedstawiamy najnowszą publikację z naszej serii wydawniczej „Archaeologica Hereditas” w cyklu „Konserwacja zapobiegawcza środowiska”. Tom pod redakcją Joanny Wawrzeniuk i Katarzyny Zdeb nosi tytuł „Dziedzictwo kultur tradycyjnych”.

Publikacja w formie elektronicznej PDF

„Do rąk Czytelnika oddajemy niniejszą publikację poświęconą różnorodności etnograficznego dziedzictwa kulturowego. Mamy nadzieję, że treść zawarta w monografii stanowi odpowiedź i zarazem rozwinięcie pytania postawionego przez jednego z uczestników dziewiątej konferencji, z cyklu Konserwacja zapobiegawcza środowiska, a mianowicie: „czy możliwa (i potrzebna) jest konserwacja zapobiegawcza dziedzictwa tradycyjnej kultury ludowej”1. To retoryczne pytanie stało się przyczynkiem do refleksji nad rozumieniem dziedzictwa etnograficznego, jego bogactwa niematerialnych przesłań i ich przejawów oraz odniesień w kulturze materialnej.
Zebrane w niniejszej publikacji teksty prezentują różnorodność podejść i interpretacji dziedzictwa etnograficznego. Wskazane zostały możliwości ochrony i popularyzacji w świadomości społecznej tego rodzaju dziedzictwa kulturowego.”