Z dumą i radością zawiadamiamy, że 12.12.2022 mgr Kamil Rabiega obronił rozprawę doktorską pt. „Grzywny siekieropodobne jako fenomen społeczno-kulturowy w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu” i uzyskał stopień doktora. Promotorem pracy był prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk. Serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów naukowych!!!