Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach od 2 do 5 stycznia 2023 roku zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym.