Z radością informujemy, że kapituła nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznała Panu Profesorowi Przemysławowi Urbańczykowi to cenne i zaszczytne wyróżnienie. Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana jest corocznie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii Piastów w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 14.00 na Wydziale Historii UAM w Poznaniu.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!!!