Studenci Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym odbywają 3-tygodniowe praktyki po I, II i IV (I rok studiów magisterskich) roku studiów.

  • Po I roku są to praktyki odbywają się głównie w muzeach, przede wszystkim warszawskich, ale jeśli ktoś ma ulubioną instytucję kultury w innej miejscowości to jesteśmy otwarci – umożliwiamy praktyki na terenie całej Polski.
  • Po II roku praktyki odbywają się w urzędzie konserwatorskim, najczęściej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, choć i tu jesteśmy otwarci na inicjatywy studentów.
  • Po IV roku można odbyć praktyki w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub w innym urzędzie.

Ponadto nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w 3 objazdach naukowych:

  • Wielkopolska i Kujawy
  • Warmia i Mazury
  • Małopolska
    podczas których zwiedzają perełki polskiego dziedzictwa kulturowego (np. Biskupin, Ostrów Lednicki, Gniezno, Toruń, Kraków, Kruszwica i wiele innych!). Dzięki temu poznają dziedzictwo kulturowe naszego kraju nie tylko w teorii, ale i praktyce!