Zamek z okresu krzyżackiego w Plutach (woj. warmińsko-mazurskie) powstał w tym samym miejscu, w którym istniała osada obronna z wczesnej epoki żelaza, czyli z V-III w. p.n.e. i plemienna pruska osada w XI-XIII w.- ustalili archeolodzy w czasie tegorocznych badań wykopaliskowych.

https://archeologia.com.pl/zamek-w-plutach-powstal-w-miejscu-pradziejowej-osady/?fbclid=IwAR02kAspMO-xn7KDeneT8uBWd3AZ1WLso1MCi3I5e2R7xZ4tys-xeznoRgs