Świąt pełnych radości i miłości,
niosących spokój i odpoczynek
oraz nowego roku 2022
pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia życzymy Całej Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednocześnie informujemy, że decyzją Władz Rektorskich w dniach 23 i 24.12.2021 Dziekanat będzie nieczynny.