Kolejne rozdanie grantów Narodowego Centrum Nauki  okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla naszego Instytutu. W 21 edycji konkursu Opus finansowanie otrzymał projekt REM: Rzymska Ekonomia Militarna (nr: 2021/41/B/HS3/01155), którego kierownikiem jest dr Paulina Komar.

Celem projektu jest odtworzenie źródeł zaopatrzenia rzymskiego fortu Apsaros (obecnie Gonio) na terenie dzisiejszej Gruzji, dzięki archeometrycznym analizom ceramiki. Amfory transportowe i naczynia nieangobowane (tzw. plain wares) są jednymi z najważniejszych źródeł pozwalających na badanie diety, procesów produkcji i handlu oraz ekonomii w starożytności, jednak pochodzenie oraz zawartość większości naczyń produkowanych w basenie M. Czarnego nie jest jeszcze znana. Planowane w tym projekcie badania petrograficzne pozwolą ustalić miejsca produkcji naczyń, a analizy resztek organicznych dostarczą informacji na temat ich zawartości, co jest istotne zarówno z punktu widzenia studiów nad ceramiką rzymską w basenie M. Czarnego, jak i z perspektywy badań dotyczących antycznej ekonomii oraz dróg i metod zaopatrzenia armii rzymskiej.

Więcej o projekcie:

https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/rem-rzymska-ekonomia-militarna/