Trzy nowe tomy w naszej serii Archaeologica Hereditas (która w tym roku obchodzi 10-lecie), a w nich podsumowanie badań pracowników Instytutu:
AH 18: R. Solecki (red.), Interdyscyplinarne badania wielofazowych osiedli obronnych z Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego;
AH 19: M. Żurek, Boreczno i Bałoszyce. Archeologia dworów wczesnonowożytnych w Górnych Prusach;
AH 20: J. Wysocki, Polska archeologiczna myśl konserwatorska. Przemiany na przestrzeni XX wieku.

W tym roku nasza seria wydawnicza, Archaeologica Hereditas, obchodzi 10-lecie – pierwszy tom serii ukazał się w 2012 roku. Więcej informacji o serii (i książki) można znaleźć na stronie: https://archaeologica-hereditas.org/?fbclid=IwAR17x18EIyXIakBC6vuSNfh5Mcc8nnPWwPv6An-lZS9SrgimlzFU-f6Z-W0.