Od 1 do 15 października można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uwaga, wnioski składamy elektronicznie.

W zbliżającym roku akademickim wnioski składane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu ZSUN/OSF. W UKSW proces składania wniosków dla studentów wspiera Centrum Wsparcia Studenta. Aby otrzymać dane do zarządzania kontem w systemie, prosimy zgłosić się do pani Katarzyny Mikołajczyk, koordynatora procesu składania wniosków do Ministra
Edukacji i Nauki (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl)

Po otrzymaniu loginu i hasła, student może wypełnić wniosek, tj. dane osobowe, opis osiągnięć czy załączniki. Wniosek można edytować do dnia 15 października 2022 r. Po zakończeniu edycji wniosku student informuje o tym koordynatora. Następnie wniosek jest sprawdzany i z podpisem Rektora przekazywany do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W celu sprawnego przebiegu procedury wypełniania wniosków przedstawiamy dane dotyczące osiągnięć i załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Centrum Wsparcia Studenta (cws@uksw.edu.pl)

Informacje dostępne są na stronie CWS Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023