List Rektora UKSW do Społeczności Akademickiej dotyczący działalności Uniwersytetu w najbliższym czasie
Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Społeczności Akademickiej UKSW,
w całej Polsce obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Mimo dotychczas podjętych działań – dezynfekcji, dystansu i maseczek – wzrost ten jest niepokojący. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo studentom, doktorantom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji, a także członkom Państwa Rodzin, podjąłem decyzję o zaostrzeniu zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie od dnia 24 stycznia do końca semestru zimowego.
Dziekani Wydziałów posiadają stosowne uprawnienia do wydawania zezwoleń na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uprawnienia te dotyczą także sesji egzaminacyjnej. Jeśli specyfika zajęć wymaga zaliczenia stacjonarnego, należy je przeprowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (odpowiednie sale, zachowanie dystansu).
Kierownicy jednostek administracji, w porozumieniu z Kanclerzem UKSW, uprawnieni są do kierowania pracowników do pracy zdalnej, z zachowaniem ciągłości funkcjonowania jednostek. Należy zminimalizować liczbę osób świadczących pracę stacjonarnie, przy czym należy pamiętać o ogólnych zasadach bezpieczeństwa w przypadku bezpośredniej obsługi interesantów.
Przypominam jednocześnie, że wszystkie osoby przebywające na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uniwersytetu.
Proszę jednocześnie, aby pracownicy, doktoranci i studenci, którzy otrzymali pozytywny wynik testu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie poinformowali właściwe władze Wydziału lub bezpośrednich przełożonych.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia, studentom i doktorantom powodzenia w sesji egzaminacyjnej.
Ufam, że nasze prewencyjne działania pozwolą na normalne rozpoczęcie funkcjonowania Uczelni w semestrze letnim.
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Rektor UKSW