Z żalem informujemy, że 2.09.2022 r. zmarł prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski, wieloletni pracownik naszego Instytutu, wybitny badacz epoki kamienia, znakomity wykładowca i życzliwy kolega.
Stefan Karol Kozłowski urodził się 4.11.1938 r. we Lwowie. W latach 1956–1961 studiował w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW. W 1967 r. obronił pracę doktorską pt. „Mezolit w Małopolsce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Chmielewskiego, a w 1971 r. – habilitacyjną pt. „Pradzieje ziem polskich od IX do IV tysiąclecia p.n.e.”. Profesorem zwyczajnym został w 1988 r.
W latach 1961–1996 pracował w Instytucie Archeologii UW, w latach 1996–2002 – na Uniwersytecie Lyon 2 we Francji. Po powrocie zatrudniony został w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW i – od 1.10.2002 r. – w Instytucie Archeologii UKSW. Na emeryturę przeszedł 30.06.2021 r.
Prof. S.K. Kozłowski zajmował się epoką kamienia zarówno na ziemiach polskich, jak i w Europie i na Bliskim Wschodzie. Pracował na stanowiskach mezolitycznych na Kaszubach, w Kotlinie Sandomierskiej, a także na neolitycznych w Iraku (Nemrik, M’lefaat) i Izraelu (Gilgal). Publikacje wyników badań na stanowiskach bliskowschodnich przyniosły Profesorowi uznanie. W ostatnim okresie zainteresował się również historią polskiej archeologii.
Był autorem szeregu publikacji, zarówno dotyczących epok kamienia, jak i historii archeologii. Wypromował wielu magistrów i dwunastu doktorów. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski /Polonia Restituta/.