Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 18 listopada 2022 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 (Aula Schumana).

Głównym celem konferencji będzie poruszenie bieżących zagadnień związanych z obiektami obronnymi o własnej formie terenowej na obszarze Warmii
i Mazur oraz rejonów pogranicznych. Duża liczba tego typu stanowisk jest znana i funkcjonuje w obiegu naukowym od lat. Często okazuje się jednak, że przeprowadzone badania archeologiczne weryfikują dotychczasową wiedzę i potrafią zmienić sposób postrzegania zabytku, a także jego znaczenie oraz funkcję.

Do udziału zapraszamy badaczy na wszystkich szczeblach kariery, a w formie słuchaczy także studentów i entuzjastów.

Uzupełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 25 września 2022 r. na adres korespondencyjny konferencji: konferencjagrodziska@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy Grodziska_Warmii_i_Mazur

Więcei informacji o konferencji Grodziska_Warmii_i_Mazur.